Seznam cen

 • Reklamní a marketinkové materiály: email
 • Firemní dokumentace: email
 • Medicínské texty: email
 • Finanční texty: email
 • Právní texty: email
 • Jazyková korektura: email
 • Editace: email
 • Prezentace (PPT, PPS): email
 • Internetové stránky: email
 • Lokalizace softwaru: email
 • E-mailová pohotovost: email
 • Telekonference: email
 • Tlumočení: email
 • Soudně ověřené překlady: email

Překlady a tlumočení: ceny a termíny

Náš ceník jsme připravili na základě principu, že doba potřebná k vyhotovení objednaného překladu nepřekračuje počet pracovních dnů rovný počtu normostran obsažených v textu (např. text obsahující tři normostrany přeložíme nejpozději do tří pracovních dnů). Veškeré zakázky, které mají být uskutečněny ve kratším termínu, vyžadují individuální určení ceny a termínu – zašlete prosím svoje telefonní číslo a poptávku přímo vedoucímu kanceláře na e-mailovou adresu: jacek@sroda.com.pl.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Hodnota faktury pro subjekty registrované ve státě EU je rovna hodnotě bez DPH. Daň z přidané hodnoty ve výši 23 % účtujeme u zakázek podaných subjekty registrovanými v Polsku nebo mimo EU.

Slevy poskytujeme pro překlady překračující 10 normostran. Firemním zákazníkům nabízíme progresivní slevy. Stálým zákazníkům, kteří s námi podepsali smlouvu o spolupráci, nabízíme zvláštní ceny.